Menü Bezárás

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Általános tudnivalók

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Biologi-Team Kft (Szolgáltató, Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett biologikaszervatlasz.hu weboldallal és a Biologika Szerv Atlasz webshoppal (továbbiakban: Webáruházzal) kapcsolatban, és egyéb tevékenységével kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a pontot is annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.
Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Adatkezelő milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Biologi-Team Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jelen jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Kérjük figyelembe venni, hogy a jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a biologikaszervatlasz.hu honlapról hivatkozással érhetőek el, illetve azok nyilatkozatai és feltételei sem vonatkoznak a biologikaszervatlasz.hu weboldalra.

2. A Szolgáltató (Adatkezelő) adatai:

A Szolgáltató neve: Biologi-Team Oktatási és Rendezvényszervező Kft.
Rövidített név: Biologi-Team Kft.
Székhelye: H-1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
Postacíme: H-1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt.
Elektronikus levelezési cím: info et biologi-team.hu
Telefonszám: +36 (70) 23 44 555
Adószám: 23567856-2-41, EU-adószám HU23567856
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Tvszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-185643
Képviselő: Barnai Csaba Róbert, ügyvezető
Az Adatvédelmi Szabályzat nyelve: magyar

3. Adatkezelés

                        3.1. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása


A weboldal és Webáruház használata során csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, valamint felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó elfogadja jelen dokumentumban leírt feltételeket.
A biologikaszervatlasz.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása és használata során a Biologi-Team Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, esetleg a küldő weboldal, ahonnan a Biologi-Team Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez vagy a honlap használatához használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára és a Felhasználó érdeklődési körére lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Fontos, ezek az adatok, szavak, linkek mindig név nélkül kerülnek rögzítésre. A Biologi-Team Kft. kijelenti, hogy a személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Biologi-Team Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva a Biologi-Team Kft. nem rögzíti, nem használja fel, és nem adja tovább, nem szolgáltatja ki harmadik személynek. E kikötés vonatkozásában kivételt képez, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Biologi-Team Kft. (mint Szolgáltató és Adatkezelő) által kezelt személyes adatokat a Biologi-Team Kft. munkavállalói (céges ügyfelek adataira vonatkozó titoktartásra kötelezett szerződéses munkavállalói) megismerhetik a 4.2. pontban meghatározott adatokat, az adatkezelési feladat teljesítéséhez szükséges mértékben.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötelezően megadandó adatok hiányában a Biologi-Team Kft. nem tudja a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a weboldalon a Felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, illetve Webshop/Webáruház rendelést egyáltalán rögzíteni, teljesíteni. Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából a Biologi-Team Kft. kizárólag a Felhasználó külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy a Biologi-Team Kft. 2. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére a Biologi-Team Kft. a továbbiakban hírlevelet vagy reklámküldeményt küldjön.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata (könyvrendelés, Biologika Szabadegyetem tanfolyami részvételek) során a Biologi-Team Kft. profilalkotást végezhet a Webáruház látogatóinak, megrendelőinek és a tanfolyami résztvevők személyre szabottabb, eredményesebb kiszolgálása és értesítése érdekében. Ez a tevékenység a kizárólag jobb Felhasználói élmény nyújtása céljából történik és a Felhasználóra nézve könyvek, tanfolyamok egyedi kedvezmény akciók (alkalmi kedvezmények) ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

                        3.2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

A Biologi-Team Kft a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrált Felhasználóra vonaktozó adatkezelés

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Adószám (csak céges Felhasználók esetén)

Felhasználói fiók kezelése
Bevásárlókosár kezelése
Megrendelés leadása

A Felhasználó adattörlésre vonatkozó kérelméig

Vendég vásárlóra és regisztrált Felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám
(csak céges Felhasználók esetén)

Rendelések teljesítése
Visszaigazolás küldése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

Számlázási adatok kezelése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

Név, Postacím, Számlázási cím Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám (csak céges Felhasználók esetén)

Számla kiállítás,
Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig

Hírlevél küldés

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Megszólítás és Email cím

Elektronikus úton reklámajánlatok (hírlevél) küldése

A Felhasználó adattörlésre vonatkozó kérelméig

Online kapcsolatfelvétel a Felhasználó által

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám (csak céges Felhasználók esetén)

A Felhasználó weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

A kérdés feltevését követő 3 évig

Telefonos megkeresések rögzítése (érintett általi kapcsolatfelvétel)

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A telefonbeszélgetés-ben megadott
Név, Postacím, Számlázási adatok Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám (csak céges Felhasználók esetén)

Rendelések adatainak felvétele, rendeléssel kapcsolatos ügyintézés,
esetleges fogyasztói visszajelzések és panaszok felvétele, rögzítése

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

                        3.3. Adatfeldolgozók


A Biologi-Team Kft az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi Adatfeldolgozók részére. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Biologi-Team Kft utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Biologi-Team Kft rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatgyűjtést, adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Biologi-Team Kft rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatfeldolgozók munkavállalói (céges ügyfelek adataira vonatkozó titoktartásra kötelezett szerződéses munkavállalói) megismerhetik a 2. pontban meghatározott adatokat, az adatkezelési feladat teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Biologi-Team Oktatási és Rendezvényszervező Kft.

H-1027 Budapest, Bem J. u. 6. fszt.

biologikaszervatlasz.hu weboldal, hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése, rendszergazdai tevékenység, megrendelések feldolgozása, teljesítése, tanfolyam- és rendezvényszervezés

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám
(csak céges Felhasználók esetén)

Dotroll Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tárhely szolgáltató, Data warehouse

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám
(csak céges Felhasználók esetén)

Consigno Kft.

H-1031 Budapest, Torma Károly u. 5.

Könyelési tevékenység

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám
(csak céges Felhasználók esetén)

Magyar Posta Zrt.

H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postai küldemények kézbesítése

Név, cím, telefonszám, email cím

KBOSS.hu Kft.
(szamlazz.hu)

H-1031 Budapest, Záhony utca 7.

Online számlázás

Név, Postacím, Számlázási adatok, Emailcím, Telefonszám, Bankszámlaszám, Adószám
(csak céges Felhasználók esetén)

PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A.
(paypal.com)

R.C.S. Luxembourg B 118 349

Paypal fizetés vagy bankkártyás fizetés a weboldal
által beiktatott paypal.com-on keresztül

Név, Emailcím,  fizetés során  megadott bankkártya adatok, technikai adatok vásárlás összege, tranzakciós adatok azonosítója, dátuma, tartalma

A PayPal használatával történő fizetés a PayPal biztonságos rendszerében valósul meg. Fizetéshez használt adatokat a biologikaszervatlasz.hu weboldal nem tárol el, és bankkártya adatok nem jutnak el a Biologi-Team Kft-hez.

                        3.4. Biztonság

A Biologi-Team Kft a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. A Biologi-Team Kft azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
A Biologi-Team Kft az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa a Felhasználó magánszférájának védelmét. Az adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

                        3.5. Gyermekek személyes adatai

A Felhasználó a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a Felhasználó szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Biologi-Team Kft-nek nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Biologi-Team Kft-nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 2. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Biologi-Team Kft-hez. Ebben az esetben a Biologi-Team Kft a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az Felhasználó az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

                        3.6. Internetes böngészőkben használt cookie-k

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Biologi-Team Kft anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat (más néven sütiket) használ. A cookie-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A Biologi-Team Kft által használt cookie-k csak és kizárólag a weboldal működéséhez, a Felhasználói élmény biztosításához szükségesek, a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. Ettől függetlenül, a böngészőprogram beállításával a Felhasználó kiküszöbölheti a cookie-k telepítését a merevlemezre. A tárolt cookie-k bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.
A weboldal és a Webáruház használatával a Felhasználó hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen tájékoztatóban meghatározott módon és célokra. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók Hirdetéseket blokkoló böngésző használatával vagy a böngészőjükben a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés cookie, bejelentkezési, Felhasználó azonosító session cookie. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

                        3.7. A Webáruház működésével kapcsolatos technikai jellegű információk:

A Webáruház használata során előfordulhat, hogy NEM személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például a Felhasználó által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan a Webáruház oldalára eljutott, stb. – ezeket az adatokat Adatkezelő nem nevesített (anoním) módon tárolja. A Webáruház a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érntett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Webáruház használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja.
A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon. A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak. A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el a Felhasználó számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Webáruházban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg a Felhasználó számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán. Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/ A Google soha nem kapcsolja össze a Felhasználó IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. A Felhasználó IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. A Felhasználó böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.

Facebook hozzászólások sütijei – A Webáruházban a Felhasználónak lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános Felhasználói információkkal – együtt), kezelje, Webáruházában megjelenítse. Facebook használatával kapcsolatban lásd még a következő bekezdést.
Vásárlói értékelések – A Webáruházban a Felhasználónak lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a Webáruházban megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt érintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

                        3.8. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook Felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook Felhasználói oldalával kapcsolatban. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook Felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

                        3.9. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Biologi-Team Kft törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Biologi-Team Kft. H-1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.), vagy e-mailben (webshop et biologikaszervatlasz.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban a Biologi-Team Kft nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

                        3.10. A Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségek

3.10.1. Adatokhoz hozzáférés joga: a Felhasználó jogosult arra, hogy a Biologi-Team Kft-től tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése a Biologi-Team Kft-nél folyamatban van-e. A Felhasználó jogosult a Biologi-Team Kft által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen szabályzat tartalmaz.

3.10.2. Adatok helyesbítéséhez való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, amelyet a Biologi-Team Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbít.

3.10.3. Adatok törléséhez (“elfeledtetéshez”) való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Biologi-Team Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén a Biologi-Team Kft telefonos visszahívással beazonosítja és megkérdezi a Felhasználót, hogy valóban ő kérelmezte-e a törlést,
és ha igen, akkor haladéktalanul törli az adatokat az adatbázisából.

3.10.4. Adatokhoz korlátozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, ha helytelen megadott adatok esetén is ellenzi az adatai törlését, a Biologi-Team Kft-nek már nincs szüksége az adatra, de a Felhasználó írásban kérelmezi azok megtartását, vagy a Felhasználó a tiltakozási, korlátozási jogával élt az adatkezeléssel kapcsolatban.

3.10.5. Adatlekéréshez, Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a róla tárolt, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, digitális formátumban (doc, txt) megkapja. Ez a jog abban az esetben illeti meg a Felhasználót, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés (Felhasználó által menedzselve és a Biologi-Team Kft részéről) automatizált módon történik. A Biologi-Team Kft fenntartja a jogot, hogy még a Felhasználó írásos rendelkezése esetén sem szolgáltatja ki, nem adja tovább, nem továbbítja a Felhasználó adatait más (a Felhasználó által megadott) Adatkezelőnek.

3.10.6. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. A Biologi-Team Kft direkt marketing (időszakos kedvezmények és reklámajánlatok küldése) tevékenységével kapcsolatban a Felhasználó bármikor tiltakozhat.

3.10.7. A Biologi-Team Kft a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. A Biologi-Team Kft helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha a Biologi-Team Kft a Felhasználó kérésének nem tud eleget tenni, pl. valamilyen jogszabály kötelez egy időre az adat megőrzésére – erről a Felhasználót 30 napon belül tájékoztatja, és tájékoztatja hogy adata előre láthatóan mikor kerül törlésre.

3.10.8. A Biologi-Team Kft tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.10.9. A Felhasználó adatkezeléshez kapcsolódó jogait a Biologi-Team Kft alábbi elérhetőségein gyakorolhatja: Biologi-Team Kft. H-1027 Budapest, Bem J. u. 6.  fszt., telefon: +36 (70) 23 44 555, email: webshop et biologikaszervatlasz.hu

3.10.10. A Felhasználó jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., H-1363 Budapest, Pf.: 9. www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat et naih.hu), vagy választása szerint a Biologi-Team Kft székhelye, a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

3.10.11. Az elállás joga: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, abban az esetben ha azt tiszta, száraz, karcmentes és sérülésmentes állapotban a Szolgáltatónak vissza tudja szolgáltatni. Ez esetben a Felhasználónak e-mailen értesítenie kell a Szolgáltatót az elállásról, és a könyvet vissza kell küldenie a a Biologi-Team Kft., H-1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt. címre. A borítékra írja rá, hogy “elállás” a következő munkanapon visszautaljuk a könyv árát. Visszaküldés előtt és visszaküldés nélkül nem áll módunkban a könyv árát visszatéríteni.

3.10.12. Garancia, jótállás: A webshopban megrendelhető könyvek esetében rendkívül ritkán, de előfordul rejtett nyomtatási hiba, hibás oldal, elcsúszott nyomtatás, fordítva bekötött oldal, hiányzó oldal, megnyomtatásra nem került oldal, gyűrött oldal, sérült oldal, papírhibás oldal. Nyomdai hibákra 90 napos cseregaranciát vállalunk, postai úton történt rongálódás esetén 7 napos cseregaranciát vállalunk. Ha nyomdai hibát vagy rongálódást észlel kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben (webshop et biologikaszervatlasz.hu) vagy telefonon +36 (70) 23 44 555 és mihamarabb küldje vissza postai úton a Biologi-Team Kft., H-1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt. címre. A borítékra írja rá hogy “csere” és mi azonnal postázzuk az új könyvet. Ez esetben a postaköltséget vállaljuk. Visszaküldés előtt vagy visszaküldés nélkül nem áll módunkban könyvet cserélni.

3.10.13. A Szolgáltató, Adatkezelő adatai, az adatkezelésért felelős:
A Szolgáltató neve: Biologi-Team Oktatási és Rendezvényszervező Kft.
Rövidített név: Biologi-Team Kft.
Székhelye: H-1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
Postacíme: H-1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt.
Webshop levelezési cím: webshop et biologikaszervatlasz.hu
Telefonszám: +36 (70) 23 44 555
Adószám: 23567856-2-41, EU-adószám HU23567856
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Tvszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-185643
Képviselő: Barnai Csaba Róbert, ügyvezető
Az Adatvédelmi Szabályzat nyelve: magyar

Budapest, 2022. 09. hó 05. nap

Jelen dokumentum legutóbbi frissítése: 2022.10.25.

Biologi-Team Oktatási és Rendezvényszervező Kft.
A Biologika Szerv Atlasz magyar és angol változatának kiadója és a biologikaszervatlasz.hu weboldal üzemeltetője.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Biologi-Team Kft. Általános Szerződéses Feltételeinek részét képezi.

error: Protected content.